Miljöpolicy

Profil

Nordvalvets verksamhet skall kännetecknas av ett miljömässigt tänkande. Företaget arbetar aktivt för en hållbar utveckling, och vi ska medverka till i alla avseenden minskad miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att vi skall tillgodose våra uppdragsgivares ställda krav i miljöarbetet.

Miljö & Kvalitetsplan

Nordvalvets verksamhet skall kännetecknas av ett miljömässigt tänkande.
Vi arbetar enligt ISO 14001:2004
Företaget arbetar aktivt för en hållbar utveckling, vi skall medverka till i alla avseenden minskad miljöpåverkan.

För Nordvalvet innebär detta

Tillgodose våra uppdragsgivares ställda krav och behov i miljöarbetet
Hushålla med resurser och välja produkter och produktions former som är energieffektiva
Stödja beställare och uppdragsgivare att göra smarta och effektiva miljöval
Ta miljöansvar genom att miljöarbetet bedrivs ekonomiskt sunt
Det dagliga arbetet skall i alla avseenden ta hänsyn till miljöpåverkan
Gällande lagstiftning och regler inom miljöområdet är ett minimikrav för oss
Företagets miljöverksamhet skall vara väl känd och förankrad hos alla anställda och anlitade entreprenörer Leverera beställarens krav på kvalitet i arbete och material