Ett
riktigt bra
ventilationsbolag!

Nordvalvet AB arbetar med ventilation i alla typer av fastigheter.
Vi äger ett brett yrkeskunnande och vårt nätverk tillhandahåller all nödvändig kompetens, därför kan vi leverera totala lösningar för en ekonomisk och energismart ventilationsanläggning. Våra kunder utgörs till största del av fastighetsägare och tekniska förvaltningsbolag och för oss är ett bra samarbete nyckeln till framgång, både för våra medarbetare och kunder.

På Nordvalvet drivs vi av att ständigt utvecklas och leverera service på högsta nivå. Vi tror att detta skapas genom samarbete, att ha roligt tillsammans och viljan att utvecklas.

Vår konkurrenskraft består inte bara av en affärsidé och tekniska lösningar. Det är våra medarbetares engagemang som gör skillnaden.

Engagemang och passion för det vi gör är det viktigaste för oss på Nordvalvet.

-Martin Åhs, vd

Våra tjänster

Installation Ventilationssystem

Nordvalvet utför alla typer av installationer för ventilationssystem – vid ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och installation av ny anläggning. Vi tar det från idé till färdigt projekt, från projektering och installation till drift och injustering av ventilationsanläggningen. Vår främsta uppgift är att tillgodose vår kunds önskemål på ett energi- och kostnadseffektivt sätt – allt för att skapa ett bra inomhusklimat och en god ekonomi.

OVK-besiktning

Nordvalvet har certifierad personal för att utföra OVK – obligatorisk ventilationskontroll. Vi säkerställer ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem, lägger förslag på åtgärder vid eventuella fel eller brister i anläggningen till fastighetsägaren, samt tillhandahåller information om möjlig energibesparing utan att negativt påverka rådande inomhusklimat.

El- och Styrarbeten

Nordvalvet utför alla typer av elektriska arbeten. Vi har personal med behörighet för alla typer av elinstallationer, som kontinuerligt genomgår de uppdateringar som krävs för att hantera de senaste och modernaste systemen. Vi utför el- och styrarbeten i små samt stora fastigheter.

NORDVALVET AB