Vi har personal med behörighet för alla typer av elinstallationer som är nödvändiga. De genomgår kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som erfordras för att vara uppdaterad på de senaste/modernaste systemen. Nordvalvet utför alla typer av elektriska arbeten.

Vi utför El- och styrarbeten inom såväl mindre som stora fastigheter.