OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska utföras regelbundet med olika tidsintervall, beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet.

När och varför ska OVK utföras?

OVK ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader gäller att kontrollen sedan ska göras regelbundet vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Kontrollen ska säkerställa ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem. Besiktningen ska utföras av certifierad kontrollant och även resultera i förslag för att minska energiförbrukningen. Energibesparingen ska ske utan att det resulterar i en sämre inomhusmiljö.

Det åligger fastighetens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, att se till att OVK blir utförd. Undersökningen ska utföras av sakkunnig funktionskontrollant, certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Nordvalvet har certifierad personal för att hjälpa Er att utföra OVK. Vid utförandet av OVK lämnar Nordvalvet ett separat förslag på åtgärder för att rätta till eventuella brister eller fel i anläggningen. Vi informerar även om möjlig energibesparing och tillhandahåller ett allmänt omdöme rörande fastighetens ventilationssystem och dess funktionalitet.