Med tidens gång blir kanalerna i ventilationssystem nedsmutsade och det bildas beläggningar. Detta försämrar systemens effektivitet och kan orsaka ökad energiförbrukning, då anläggningen får arbeta onödigt hårt. Det finns också en säkerhetsaspekt då brand kan spridas i smutsiga ventilationskanaler. Fuktskador i form av mögelangrepp förekommer ofta där ventilationen fungerar bristfälligt på grund av nedsmutsade kanaler.

Misskötta ventilationsanläggningar kan bidra till hälsoproblem. Kvalitén på inomhusluften som vi andas har stor inverkan på vår hälsa. Därför är det av yttersta vikt att skötsel och underhåll av ventilationssystem görs korrekt.

Vi utför kanalrengöring i alla typer av ventilationssystem. Vår utrustning inkluderar den senaste tekniken vad gäller verktyg för rengöring av ventilationskanaler.

  • Vårt arbete omfattar bland annat:
  • Rengöring av kanalsystem och ventilationsdon Rengöring av aggregatdelar
  • Kontroll av funktioner
  • Kontrollmätning av luftflöde före/efter rengöring Byte av filter, uppdatering servicekort Dokumentation i protokoll och rengöringsintyg