Archive for the ‘Tjänster’ Category


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 30

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 30

El- och styrarbeten


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Vi har personal med behörighet för alla typer av elinstallationer som är nödvändiga. De genomgår kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som erfordras för att vara uppdaterad på de senaste/modernaste systemen. Nordvalvet utför alla typer av elektriska arbeten.

Vi utför El- och styrarbeten inom såväl mindre som stora fastigheter.

OVK-besiktning


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska utföras regelbundet med olika tidsintervall, beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet.

När och varför ska OVK utföras?

OVK ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader gäller att kontrollen sedan ska göras regelbundet vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Kontrollen ska säkerställa ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem. Besiktningen ska utföras av certifierad kontrollant och även resultera i förslag för att minska energiförbrukningen. Energibesparingen ska ske utan att det resulterar i en sämre inomhusmiljö.

Det åligger fastighetens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, att se till att OVK blir utförd. Undersökningen ska utföras av sakkunnig funktionskontrollant, certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Nordvalvet har certifierad personal för att hjälpa Er att utföra OVK. Vid utförandet av OVK lämnar Nordvalvet ett separat förslag på åtgärder för att rätta till eventuella brister eller fel i anläggningen. Vi informerar även om möjlig energibesparing och tillhandahåller ett allmänt omdöme rörande fastighetens ventilationssystem och dess funktionalitet.

Installation Ventilationssystem


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Nordvalvet utför alla typer av installationer för ventilationssystem, som

ombyggnader, verksamhetsanpassningar och installation av ny anläggning.

Från projektering, installation till drift och injustering av ventilationsanläggningen. Vi tar det från idé till färdigt projekt. Vår främsta uppgift är att tillgodose era önskemål på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Allt för att skapa ett bra inomhusklimat och en god ekonomi.


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 48

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 48