Author Archive


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 30

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 30

Martin Åhs


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

VD
martin@nordvalvet.se

Leif Lindh


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Projektledare
Leif.lindh@nordvalvet.se
072 189 96 00

Katarina Edsvärd


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Ekonomi/HR
Katarina@nordvalvet.se
072-188 97 81

Jonas Salomonsson


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Projektledare
jonas@nordvalvet.se
072189 96 09

El- och styrarbeten


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Vi har personal med behörighet för alla typer av elinstallationer som är nödvändiga. De genomgår kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som erfordras för att vara uppdaterad på de senaste/modernaste systemen. Nordvalvet utför alla typer av elektriska arbeten.

Vi utför El- och styrarbeten inom såväl mindre som stora fastigheter.

Rengöring av ventiationskanaler


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Med tidens gång blir kanalerna i ventilationssystem nedsmutsade och det bildas beläggningar. Detta försämrar systemens effektivitet och kan orsaka ökad energiförbrukning, då anläggningen får arbeta onödigt hårt. Det finns också en säkerhetsaspekt då brand kan spridas i smutsiga ventilationskanaler. Fuktskador i form av mögelangrepp förekommer ofta där ventilationen fungerar bristfälligt på grund av nedsmutsade kanaler.

Misskötta ventilationsanläggningar kan bidra till hälsoproblem. Kvalitén på inomhusluften som vi andas har stor inverkan på vår hälsa. Därför är det av yttersta vikt att skötsel och underhåll av ventilationssystem görs korrekt.

Vi utför kanalrengöring i alla typer av ventilationssystem. Vår utrustning inkluderar den senaste tekniken vad gäller verktyg för rengöring av ventilationskanaler.

  • Vårt arbete omfattar bland annat:
  • Rengöring av kanalsystem och ventilationsdon Rengöring av aggregatdelar
  • Kontroll av funktioner
  • Kontrollmätning av luftflöde före/efter rengöring Byte av filter, uppdatering servicekort Dokumentation i protokoll och rengöringsintyg

OVK-besiktning


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska utföras regelbundet med olika tidsintervall, beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet.

När och varför ska OVK utföras?

OVK ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader gäller att kontrollen sedan ska göras regelbundet vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Kontrollen ska säkerställa ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem. Besiktningen ska utföras av certifierad kontrollant och även resultera i förslag för att minska energiförbrukningen. Energibesparingen ska ske utan att det resulterar i en sämre inomhusmiljö.

Det åligger fastighetens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, att se till att OVK blir utförd. Undersökningen ska utföras av sakkunnig funktionskontrollant, certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Nordvalvet har certifierad personal för att hjälpa Er att utföra OVK. Vid utförandet av OVK lämnar Nordvalvet ett separat förslag på åtgärder för att rätta till eventuella brister eller fel i anläggningen. Vi informerar även om möjlig energibesparing och tillhandahåller ett allmänt omdöme rörande fastighetens ventilationssystem och dess funktionalitet.

Installation Ventilationssystem


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Nordvalvet utför alla typer av installationer för ventilationssystem, som

ombyggnader, verksamhetsanpassningar och installation av ny anläggning.

Från projektering, installation till drift och injustering av ventilationsanläggningen. Vi tar det från idé till färdigt projekt. Vår främsta uppgift är att tillgodose era önskemål på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Allt för att skapa ett bra inomhusklimat och en god ekonomi.

Tjänster


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Hej världen!


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 38

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!


Warning: include(/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 48

Warning: include(): Failed opening '/var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/nordvalvet/data/www/nordvalvet.se/wp-content/themes/Nordvalvet/archive.php on line 48